HAK rondt On the way to PlanetProof duurzaamheidsplan volgens schema af

Belangrijke mijlpaal in strategie nu alle Nederlandse groenten officieel gecertificeerd zijn

Giessen, 7 september 2021 | Precies twee jaar na de start van het duurzaamheidsplan om voor eind 2021 alle Nederlandse zomer- en wintergroenten On the way to PlanetProof gecertificeerd te krijgen, heeft groente- en peulvruchtenfabrikant HAK met de meest recente On the way to PlanetProof-certificering van tuinboontjes, worteltjes, sperziebonen, veldertjes en doperwten haar ambitieuze teeltschema gehaald. De komende weken volgen enkel nog de gecertificeerde bruine bonen en kapucijners.

De laatste Nederlandse zomergroenten zijn de afgelopen periode geoogst in navolging van de groenten die de afgelopen twee jaar (o.a. rodekool (2019), spinazie, rode bieten, boerenkool, spruiten en zuurkool (alle in 2020)) reeds werden gecertificeerd door SMK, de stichting die het topkeurmerk beheert. In totaliteit werkten ca. 150 telers binnen een straal van 125 km van de HAK fabriek in Giessen mee aan de implementatie van het On the way to PlanetProof programma. De extra compensaties voor telers verschilden afhankelijk van het gewas en varieerden van circa +7% tot circa +30%.

De afronding van het On the way to PlanetProof-duurzaamheidsplan betekent niet het einde van de groene teeltambities van HAK. Het markeert tevens het begin van een volgende fase waarin nieuwe technieken en vormen van verdere verduurzaming van de teelt worden onderzocht en geïmplementeerd. HAK directeur Inkoop en landbouw Joachim Nieuwhoff zegt daarover: “Overigens is On the way to PlanetProof op dit moment dé manier om grootschalige teelt te verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld nu nog niet met biologisch. Maar het is wat ons betreft dé manier om hier naartoe te groeien en we blijven in dat kader de lat ook steeds hoger leggen, het is een continue proces. Maar allereerst zijn we onze telers veel dank verschuldigd dat zij wilden meegaan in onze duurzaamheidsambities. On the way to PlanetProof heeft ons beiden de afgelopen twee jaar veel gebracht. We hebben daadwerkelijk invulling kunnen geven aan ons commitment aan verdere verduurzaming van onze teelt, de verwerking ervan en onze missie om daarmee steeds een stap verder te zetten. Ook heeft het ons een grote duurzaamheidsdiscipline opgelegd, de relaties met onze telers versterkt, ons assortiment verder verduurzaamd en de gesprekken met retailers hierover meer inhoud gegeven. Overigens zal het een serieuze inspanning van de hele keten blijven vragen om consumenten te overtuigen een duurzamere keuze te maken en dat die een iets hogere prijs heeft. Dat verschil is namelijk niet aan de buitenkant af te lezen. Daarom zullen ook wij daar wat betreft consumentencommunicatie en -campagnes de komende periode extra aandacht aan gaan besteden.“

Maurijn Lodders uit Dronten teelt al meer dan 30 jaar rode kool voor HAK. Sinds 2019 doet hij dat volgens het On the way to PlanetProof schema en dit jaar voor het eerst ook met doperwten voor HAK. Hij heeft inmiddels dus ruim twee jaar ervaring met de eisen die het On the way to PlanetProof teeltschema stelt: “Voor ons verliep de overstap van conventionele teelt vrij natuurlijk omdat we intrinsiek geloven in het feit dat als je goed voor de grond zorgt, de grond ook goed voor jou zorgt.

Daarnaast overlappen veel van andere certificaten (organische stofbalans, voedselveiligheid, registratie van gewasbeschermingsmiddelen, spuitadvies e.a. – red.) die we al hadden met de eisen die On the way to PlanetProof stelt. Groot voordeel is nu dat we met On the way to PlanetProof-teelt al ver voordat we gaan inzaaien bezig zijn met het specifieke teeltplan en dat helpt ons tot het moment van oogsten als je gedurende de rit moet bijsturen. Hoe langer je met On the way to PlanetProof bezig bent hoe makkelijk ook de extra administratie is die erbij komt kijken. Ik zou daarom elke teler adviseren: begin er zo snel mogelijk mee want het onderscheidt je ook ten opzichte van telers die conventioneel blijven telen. Voorwaarde is wel dat de extra compensatie voor alle extra inspanningen die we leveren op de lange termijn gecompenseerd blijven worden, door HAK, de retailers, consumenten en de overheid. Feitelijk door de hele keten.”

HAK zal naast On the way to PlanetProof op termijn zelf ook gaan proberen om meer biologisch te laten telen, wat in Nederland nog maar plaatsvindt op zo’n 3,5 - 4% van het landbouwareaal. “Het is echter nog een hele uitdaging om dit op grote schaal te doen. En die uitdaging kun je gewoonweg niet helemaal bij de telers neerleggen, daarvoor is voor hen de stap te groot. Je moet dat als hele keten oppakken. En daarbij is naar onze mening een belangrijke rol voor de overheid als aanjager van deze overgang weggelegd. Vandaar dat we dit proces dan ook stap voor stap verkennen”, aldus Nieuwhoff.

Juist om die reden koos HAK in 2019 voor On the Way to Planetproof en maakte het een essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering en missie om zoveel mogelijk mensen, dus op grote schaal, te helpen om meer groenten en peulvruchten te eten die dichtbij en op een duurzame wijze geteeld worden. Nieuwhoff: “On the way to Planetproof is tot nu toe een hele belangrijke stap geweest in onze missie en daarmee samenhangende langjarige duurzaamheids- en kwaliteitsinspanningen door de hele keten heen. Het keurmerk is het meest optimale systeem als het gaat over de combinatie tussen verduurzaming, grootschalige lokale teelt en opbrengstzekerheid. Deze drie aspecten zijn noodzakelijk om grote stappen te maken bij het verduurzamen van de teelt. Daarbij wordt het systeem ook steeds strenger en de lat door SMK elke keer weer hoger gelegd.”

Fotobijschriften

Foto 1 & 2: Teler Maurijn Lodders teelt, naast rode kool, sinds dit jaar doperwten volgens On the way to PlanetProof eisen. Maurijn is één van de circa 150 telers die ervoor heeft gezorgd dat dit jaar alle zomer- en wintergroenten en peulvruchten van HAK gecertificeerd zijn met het duurzaamheidskeurmerk.

Foto 3 & 4: Teler Maurijn Lodders (links) laat HAK directeur Inkoop en Landbouw Joachim Nieuwhoff (rechts) zijn On the way to PlanetProof doperwten zien die hij teelt voor HAK. Lodders gelooft er heilig in dat de grond goed voor jou zorgt, als jij ook goed voor de grond zorgt.