HAK plant eerste PlanetProof rode kool

Rode kool markeert kickoff ‘On the way to PlanetProof’ certificering

Giessen, 3 mei 2019 – HAK heeft het eerste areaal rode kool geplant volgens de ‘On the way to PlanetProof’ criteria. Het is voor de conservenfabrikant een belangrijke eerste stap in een omschakeling naar nog meer duurzaam geteelde, On the way to PlanetProof gecertificeerde groenten en peulvruchten. De omschakeling is onderdeel van de duurzaamheidsstrategie ‘De Groene Keuken van HAK’.

HAK heeft de eerste On the way to PlanetProof rode kool geplant op een oppervlakte van 20 hectare, gelegen op slechts zeven kilometer van de HAK-fabriek in Giessen. Maar na het planten begint het echte werk pas.

Voor zowel HAK als teler Wim Straver van landbouwcorporatie CIGTA is dit traject een nieuwe uitdaging. Om aan de strenge eisen van het On the way to PlanetProof certificatieschema te kunnen voldoen moeten telers namelijk op diverse onderdelen van het teeltproces aanpassingen doorvoeren. Dat gaat vooral om verbetering van de bodemvruchtbaarheid, de inzet van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen en het zoveel mogelijk mechanisch bestrijden van onkruid. Maar ook ten aanzien van zaken als goed waterbeheer en het bevorderen van de biodiversiteit in en om het areaal, stelt On the way to PlanetProof aanvullende eisen.

Het besluit om als eerste met rode kool op PlanetProof teelt over te stappen volgt na een succesvolle proef vorig jaar. Adri den Dekker, directeur Landbouw, Inkoop en Duurzaamheid bij HAK: “Rode kool is een van onze belangrijkste producten, dus we beginnen daar waar de impact het grootst is. Naast de rode kool hier uit het land van Heusden en Altena, verwachten we dit jaar ook nog PlanetProof teelt te halen uit de Flevopolder. Daarnaast starten we dit jaar proeven met bladgroenten, Hollandse bruine bonen, doperwten en sperziebonen en wortelen. Uiteindelijk willen we met onze lokale groenten en peulvruchten zo snel mogelijk maar uiterlijk 2021 volledig op On the way to PlanetProof zijn overgeschakeld.”

Belangrijke volgende stap

Volgens teler Wim Straver is On the way to PlanetProof een ‘intensivering van goed landbouwbeleid’ en zijn de eisen qua teelt ‘ambitieus, maar haalbaar’. Wel kunnen er in het seizoen omstandigheden optreden die om bijsturing vragen. Straver: “De natuur laat zich nu eenmaal niet dirigeren. Maar ook dat is geregeld in de On the way to PlanetProof aanpak: wat kun je bijvoorbeeld doen om bij een insectenplaag de onvermijdbare inzet van een gewasbeschermingsmiddel te compenseren?”

Ook voor HAK geldt dat de begeleiding van de teelt meer tijd en energie zal gaan kosten, verwacht Den Dekker. “Het is niet iets wat je zomaar even doet”, zegt hij. “Maar technisch is het haalbaar. Wij zetten deze extra stap omdat On the way to PlanetProof voor HAK heel belangrijk is in onze reis in verduurzaming en optimalisatie van de kwaliteit door de hele keten heen. De kracht van dit concept is dat het breed is opgezet en uitgaat van duurzaamheid in alle schakels van de keten; van grond tot mond.”

[einde bericht]

Bijschrift foto #1, #2 & #3:
HAK plant in mei de eerste rode kool die het keurmerk On the way to PlanetProof zal krijgen.

Bijschrift foto #4:
Teler Wim Straver van CIGTA (l.) en Adri den Dekker, directeur Landbouw, Inkoop en Duurzaamheid bij HAK (r.), slaan de handen ineen om de eerste rode kool te telen die het keurmerk On the way to PlanetProof zal krijgen.

HAK in PAK NL

HAK zet in op versnellen eiwittransitie met nieuwe verpakking

HAK-in-PAK moet boost geven aan peulvruchtenconsumptie
HAK in PAK Campagne Elise Schaap

HAK-in-PAK nu ook verkrijgbaar in Nederlandse supermarkten

Nieuwe campagne met Elise Schaap moet peulvruchtenconsumptie een boost geven