HAK wil ‘On the Way to PlanetProof’ keurmerk voor haar groenten

Marktleider ambieert positie van duurzame koploper in groenteconserven

Giessen, 14 februari 2019 - Groente- en peulvruchtenfabrikant HAK uit Giessen gaat als eerste producent in de groenteconservensector inzetten op het ‘On the Way to PlanetProof’ keurmerk voor een groot deel van haar producten. Dit nieuwe, onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk (voorheen Milieukeur) van Stichting Milieukeur (SMK) kan worden toegekend aan boeren, tuinders en producenten die op duurzamere wijze produceren of telen. HAK wil al uiterlijk in 2021, of zoveel eerder als mogelijk, haar in Nederland geteelde zomer- en wintergroenten en peulvruchten op deze wijze verder verduurzamen.

Om het keurmerk On the way to PlanetProof te mogen voeren, moeten leveranciers van zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringspartijen die onder andere kijken naar doelen op energie en klimaat, gewasbescherming, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, bemesting, water, afval en reiniging. Ook productie en consumptie (onder meer verpakking) worden in de uiteindelijke certificering meegenomen. De eisen voor On the way to PlanetProof kunnen ieder jaar worden herzien en zo nodig aangescherpt.

Timo Hoogeboom, CEO van HAK, zegt dat de ambitie om het On the way to PlanetProof keurmerk te verwerven op de eerste plaats een strategische is. “Het is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering en missie om zoveel mogelijk mensen te helpen om meer groenten en peulvruchten te eten op een verantwoorde manier. En het is vooral een hele belangrijke volgende stap in onze langjarige duurzaamheids- en kwaliteitsinspanningen door de hele keten heen. Van onze intensieve samenwerking met telers, processen in onze fabriek, product- en verpakkingsontwikkeling, tot en met samenwerking en dialoog met onze distributiepartners. Ook zijn we ervan overtuigd dat de consument, sneller dan we nu wellicht nog denken, de voorkeur zal geven aan producten die worden geoogst, verwerkt en verpakt volgens de beste duurzaamheidsstandaarden. De kracht van het On the way to PlanetProof concept is dat het zo breed is opgezet en kijkt naar duurzaamheid in alle schakels van de keten.”

Aanpassingen in de teelt nodig

HAK werkt al decennialang nauw samen met lokale telers ten behoeve van hoogwaardige kwaliteit en verantwoorde productie. Het grootste deel van alle groenten en peulvruchten worden door het A-merk binnen een straal van 125 kilometer van de fabriek in Giessen betrokken. Dat gebeurt deels rechtstreeks en deels via gespecialiseerde teeltbedrijven waarmee HAK afspraken heeft.

Adri den Dekker, directeur Inkoop, Landbouw en Duurzaamheid bij HAK, bevestigt dat alle zomer- en wintergroenten en peulvruchten die binnen de 125 kilometer-straal ‘gesourced’ worden op de rol staan om gecertificeerd te worden. “Onze rode kool, die we vooral van dichtbij van lokale telers rondom onze fabriek in Giessen betrekken, zal vanaf de nieuwe oogst dit jaar al gecertificeerd worden. Ook onze zuurkool zal met ingang van het nieuwe seizoen volledig On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn. Voor de overige grondstoffen geldt dat wij, en dat wil zeggen HAK tezamen met de eigen telers en die van gespecialiseerde teeltbedrijven, ons volop gaan inspannen om noodzakelijke aanpassingen in de teelt te realiseren, onder meer op het gebied van gewasbescherming. En dat is niet altijd eenvoudig, met de volumes die de markt vraagt onder wisselende klimatologische omstandigheden.”

Ambassadeur

Den Dekker noemt On the way to PlanetProof eigenlijk niets meer dan volgende stap in de reis in verduurzaming die HAK al langer maakt.

“Dit komt niet uit de lucht vallen. We werken al jaren samen met de Stichting Veldleeuwerik en focussen in die zin al langer, aan de hand van een eigen schema met milieubelastingspunten, op de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij onze telers”, aldus Den Dekker. “On the way to PlanetProof gaat echter weer een stap verder. En van die beweging willen we graag een actieve ambassadeur worden.”

On the way to PlanetProof is onderdeel van de missie en de nieuwe integrale duurzaamheidsstrategie van HAK, genaamd de Groene Keuken. Deze strategie is erop gericht consumenten op verantwoorde wijze meer groenten te laten eten. Niet alleen duurzame teelt, maar ook duurzame verwerking, ingrediënten, verpakkingen en consumptie zijn daarin belangrijke pijlers.

[Einde bericht]

Bijschrift foto #1
De rode kool van HAK zal nog dit jaar het keurmerk On the way to PlanetProof krijgen. Evenals de zuurkool. Alle overige in Nederland geteelde zomer- en wintergroenten en peulvruchten staan voor uiterlijk 2021, of zoveel eerder als mogelijk, op de agenda.

CEO Timo Hoogeboom te midden van HAK rode kool die met ingang van de nieuwe oogst het keurmerk On the way to PlanetProof krijgt. Evenals de zuurkool. HAK is de eerste fabrikant in de categorie groenteconserven die de ambitie heeft uitgesproken om al haar in Nederland geteelde zomer- en wintergroenten en peulvruchten uiterlijk in 2021, of zoveel eerder als mogelijk, op deze wijze verder te willen verduurzamen

Kidneybonen 36

680 potjes bonen per minuut over de fabrieksband: de boon is populairder dan ooit

GIESSEN - We eten steeds meer groente. Vooral de boon stond het afgelopen jaar vaker op het menu, zeker nu de peulvrucht is opgenomen in de nieuwe Schijf van Vijf. En dat is goed te merken bij HAK. In de fabriek in Giessen rollen maar liefst 680 potjes bonen per minuut van de band.
500 Hermandenblijker Pottenkijkers Hak 2

Vooroordelen over groenten in pot staat groenteconsumptie in de weg

Vooral jongeren hebben onterechte vooroordelen over voedsel door gebrekkige kennis
L

HAK wil met overname van distributeur foodeko marktpositie in Duitsland versterken

Groentefabrikant HAK wil zijn positie op de Duitse markt versterken en zijn afzet fors laten groeien. Daartoe heeft Neerlands Glorie Groente en Fruit B.V., de holding waar HAK deel van uitmaakt, een meerderheidsbelang van 51% genomen in de Duitse distributeur foodeko uit Viersen. Partijen maken geen financiële details van de transactie bekend. De Duitse autoriteit Bundeskartellamt heeft geen bezwaar gemaakt tegen de transactie.