Joachim Nieuwhoff Directeur Inkoop en Landbouw met bio bieten krat

HAK pakt door op biologische ambitie

HAK stapt met nog eens drie groenten over op biologisch

Giessen, 29 februari | Na de rode bieten afgelopen seizoen, stapt HAK bij de volgende oogst volledig over op biologische teelt van sperziebonen, boerenkool en witte kool (zuurkool) van Nederlandse bodem. Hiermee zet de groente- en peulvruchtenfabrikant de volgende stap in het behalen van de biologische ambitie, die het bedrijf vorig jaar aankondigde. Naar verwachting liggen de biologische sperziebonen, boerenkool en zuurkool van HAK dit najaar in de supermarkt.

Met de overstap van deze groenten is de groente- en peulvruchtenfabrikant opnieuw een stap dichterbij in het realiseren van haar biologische doelstellingen. HAK wil in 2027 volledig zijn overgeschakeld naar biologische teelt voor alle Nederlandse groenten en peulvruchten. Dit is ongeveer 85% van alle groenten en peulvruchten die het bedrijf laat telen. De komende jaren gaan alle groenten over naar biologisch.

De biologische sperziebonen, boerenkool en witte kool (zuurkool) worden dit jaar geteeld in Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland en Noord-Holland en naar verwachting geoogst in de maanden augustus, september en oktober. Naast deze groenten, doet HAK ook tests met de biologische teelt en verwerking van andere soorten groenten en peulvruchten, om ervaring op te doen en te bepalen welke gewassen volgend jaar de overstap naar biologisch kunnen maken. HAK is van plan om in 2025 opnieuw drie gewassen biologisch te laten telen.

Volgens de groente- en peulvruchtenfabrikant zijn alle gewassen geschikt om biologisch te telen, maar kent ieder gewas zijn eigen uitdagingen. Biologisch telen brengt meer risico’s met zich mee en vraagt om een zorgvuldige voorbereiding van het land. Door beperkte bijsturingsmiddelen is de teelt extra vatbaar voor de gevolgen van weersomstandigheden, zoals insectenplagen of schimmels. Een natte zomer verhoogt bijvoorbeeld het risico op schimmels bij de sperziebonen.

Investeren in de lange termijn

Die extra inspanningen worden ook gecompenseerd, vertelt Joachim Nieuwhoff, directeur Inkoop en Landbouw van HAK: “We geloven in de voordelen van biologische landbouw voor de lange termijn: de overstap is nodig voor de toekomstbestendigheid van ons bedrijf, de Nederlandse teelt en een betere leefomgeving en gezondere voeding. Maar we realiseren ons ook dat we de keten daarbij hard nodig hebben. Een verdienmodel voor de teler is daarom een voorwaarde. Naast financiële compensatie, doen we dat door lange termijn samenwerkingen aan te gaan. Zo kun je van elkaar leren en samen door ontwikkelen.

Biologisch bereikbaar maken voor een breed publiek

Het ultieme doel van HAK is om als grootste groentemerk van Nederland biologisch voor iedereen bereikbaar te maken. Dat kan volgens de groente- en peulvruchtenfabrikant alleen met schaalvergroting. De transitie kan in Nederland volgens HAK versneld worden met maatregelen als transitievergoedingen voor telers, een btw-vrijstelling voor biologische producten, het verkleinen van de prijsafstand door true pricing en campagnes om het bio-aanbod aantrekkelijk te maken voor de consument.

Nieuwhoff: “We doen daarom een oproep aan de overheid, telers én andere marktpartijen om mee te doen met deze omschakeling. Onze reis met On the way to PlanetProof heeft laten zien dat het kan, maar de stap naar biologisch vraagt om nóg meer inspanning en samenwerking binnen de gehele keten.”

[einde bericht]

Lees ook:

12-10-2023 HAK trapt biologische ambitie af met rode bieten

18-01-2023 HAK gaat over op biologisch voor alle lokale groenten en peulvruchten

Timo Hoogeboom Tessa van Soest

HAK behaalt B Corp certificering

Certificering onderstreept duurzame koers
Image 2018 07 11 1

HAK test teelt kidneybonen op Nederlandse grond

Groentefabrikant HAK heeft begin oktober kidneybonen geoogst op Nederlandse grond.
500 14 05 28Haklevert25Miljoenstepotgroentenaandevoedselbanken 1

HAK levert 2,5 miljoenste pot groenten aan de voedselbanken

Groenten als gezonde bijdrage aan warme maaltijd voor 35.000 gezinnen