Nieuwe Adri den Dekker Prijs is hommage aan de toekomst van duurzame landbouw in Nederland

Giessen, 18 november 2021 | Groentefabrikant HAK heeft in samenwerking met de HAS Hogeschool in Den Bosch en Venlo een nieuwe stimuleringsprijs in het leven geroepen voor het beste idee om de landbouw in Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken. Derdejaars studenten, die in hun bachelorprogramma de minor “Innovating Agrifood Production Systems” volgen, kunnen deelnemen aan de competitie. Aan de stimuleringsprijs, die is vernoemd naar de oud-directeur Inkoop, landbouw en duurzaamheid van HAK, Adri den Dekker, is tevens een bedrag van €2000 gekoppeld die de winnende student kan investeren in zijn/haar verdere opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Onlangs vond in Giessen de kick off plaats van de nieuwe stimuleringsprijs, waarbij de 20 deelnemende studenten de HAK fabriek bezochten en de productieketen van het land tot op het bord konden volgen. Daarbij gingen zij in gesprek met een van de telers en diverse specialisten van HAK. Ook andere bedrijfsbezoeken waren onderdeel van de aftrap van de nieuwe minor. Het traject gaat voor de studenten over hun individuele visie op een toekomstbestendig agrifoodsysteem en hun persoonlijke (unieke) rol daarbinnen. Naast diverse colleges over bestaande en nieuwe landbouwsystemen en de markt– en maatschappelijke uitdagingen die er zijn, is er ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de studenten gericht op een eventueel toekomstige leiderschapsrol in agrifood.

“Studenten van de verschillende opleidingen benaderen de uitdagingen van de toekomst vanuit andere perspectieven. Door hen te laten samenwerken verwachten we dat zij veel van elkaars vakgebied en zienswijze opsteken, welke ze kunnen verwerken in hun visie op het toekomstig agrifoodsysteem. Dat er ook nog deze eervolle prijs aan wordt gekoppeld, is een extra stimulans om het allerbeste werk af te leveren”, aldus Ronald Sol van de HAS Hogeschool.

Concreet wordt van de studenten verwacht dat zij uiterlijk maandag 10 januari 2022 een onderbouwd essay van 5 pagina’s (exclusief bijlagen en literatuurlijst) inleveren. Daarnaast moeten zij hun visie ook vertalen in een visueel product zoals bijvoorbeeld een poster, film of maquette.

Jonge ideeën zijn nodig

Volgens HAK verdient de lokale en duurzame teelt en landbouw in Nederland de expliciete visie, nieuwe innovatieve ideeën en plannen van een jonge generatie studenten die de komende decennia een wezenlijke rol gaan spelen in de transitie van de Nederlandse agrosector.

Timo Hoogeboom, CEO van HAK zegt in een toelichting: “En die toekomst zal in onze overtuiging meer lokaal en duurzamer zijn met een financiële compensatie voor de duurzame inspanningen van telers. De stimuleringsprijs is in feite een statement dat verandering echt nodig is. Tevens is de prijs natuurlijk een hommage aan Adri den Dekker die met bijna 50 jaar actieve dienst zijn stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw en letterlijk de zaadjes heeft geplant voor een duurzamere toekomst van de groenten- en bonenteelt met o.a. de implementatie van de On the way to PlanetProof certificering.”

Een leven lang leren

Adri den Dekker zelf zegt verguld te zijn met het initiatief en met het feit dat deze jaarlijkse stimuleringsprijs zijn naam zal dragen. “Ik wist hier niets van en dus was het voor mij een grote verrassing. Het voelt eerlijk gezegd ook wel als iets te veel eer. Tegelijkertijd past de stimuleringsprijs niet alleen in de missie die HAK al bijna 70 jaar heeft en waar ik heel lang aan heb mogen meebouwen, maar ook in een van mijn levensmotto’s en wel dat van ‘’Een leven lang leren’’. En dat kan ik blijven doen door met de studenten van nu te spreken en hen waar nodig te begeleiden. Er is niets leukers dan dat.”

Begin februari 2022 wordt de eerste winnaar van de Adri den Dekker prijs op feestelijke wijze bekend gemaakt door een vakjury bestaande uit Adri den Dekker zelf, Frederike Praasterink (Lector Future Food systems aan de HAS) en Michaël Wilde (directeur van Bionext, ketenorganisatie van de biologische sector).

[einde bericht]

Fotobijschriften

Foto 1: Derdejaars studenten aan de HAS in Den Bosch en Venlo, die in hun bachelorprogramma de minor “Innovating Agrifood Production Systems” volgen, kunnen deelnemen aan de Adri den Dekker Prijs, vernoemd naar de oud-directeur Inkoop, landbouw en duurzaamheid van HAK. En ze kunnen daarmee ook nog €2000 winnen voor verdere opleiding en persoonlijke ontwikkeling. De competitie werd afgetrapt in Giessen in de fabriek en op het land.

Foto 2 en 3: Adri den Dekker, oud directeur Inkoop, landbouw, en duurzaamheid van HAK en inmiddels gepensioneerd, trapte de naar hem vernoemde Stimuleringsprijs persoonlijk af op de fabriek in Giessen. Gedurende de competitie neemt hij actief deel aan de gesprekken met studenten. Hij is tevens onderdeel van de vakjury die beslist welke student straks het beste idee heeft om de landbouw in Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Noot voor de redactie

Bij gebruik van bovenstaande gegevens graag altijd de naam HAK als bronvermelding toevoegen

(Los) beeldmateriaal is in hoge resolutie te downloaden in de persruimte op de website van HAK www.hak.nl/pers/beeldbank/misc

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HAK BV

Nicole Freid, tel. 0183 44 66 34, e-mail: nicole.freid@hak.nl

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws van HAK? Abonneer u dan nu op onze newsfeed (via RSS).

Over HAS Hogeschool

De HAS Hogeschool is een zelfstandige hogeschool in ’s-Hertogenbosch en Venlo (vanaf studiejaar 2013/14) die verschillende hbo-opleidingen aanbiedt die in het teken staan van Agro & Business, Food en Leefomgeving.

De hogeschool is een middelgrote hogeschool en telt 3.700 studenten (waarvan 100 internationale studenten en op basis van Europese uitwisseling). Het aantal personeelsleden is meer dan 400.

De 14 Nederlandstalige hbo Bachelor opleidingen die de HAS Hogeschool aanbiedt zijn Bedrijfskunde en agribusiness, bedrijfskunde en foodbusiness, Hippische bedrijfskunde en pet business, International Food and Agribusiness, Voedingsmiddelentechnologie, Food Innovation, Healthy Living, Milieukunde, Management van de Leefomgeving, Tuinbouw en akkerbouw, Horti Culture and Business Management, Dier- en veehouderij, Applied Geo Information Science en Toegepaste Biologie. Hiervan zijn er drie Engelstalige hbo Bachelor opleidingen: Business Management in Agriculture & Food, International Food & Agribusiness en Horticulture & Businessmanagement.

Over HAK

HAK is in 1952 opgericht door de familie Hak in Giessen. Wij verwerken en verkopen groenten en peulvruchten waarvan kwaliteit, transparantie en nabijheid altijd de basis vormen.

HAK gelooft dat de wereld een betere plek is waar je langer en gezonder kan leven als iedereen meer groenten en peulvruchten eet. Onze missie is dan ook om zoveel mogelijk mensen altijd en overal te helpen meer groenten en peulvruchten te eten door het gemakkelijker en lekkerder te maken volgens de uitgangspunten van de Groene Keuken van HAK.