Duurzame teelt draagt bij aan hogere kwaliteit Nederlandse producten

Duurzame teelt heeft een positief effect op de kwaliteit van een gezond en smakelijk Nederlands product. Dat stellen Bejo Zaden en HAK Groenten naar aanleiding van de door hen geadopteerde methode Veldleeuwerik. De bedrijven geven deze methode samen met rodekoolteler Jaap Lodders verder vorm om duurzame teelt in Nederland te bevorderen. Stichting Veldleeuwerik is een uniek samenwerkingsverband tussen akkerbouwers en verwerkende bedrijven om actief duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren. In de stichting delen agrarische ondernemers en ketenpartners kennis en ervaringen, op basis van concrete duurzaamheidsplannen.

In een vandaag verschenen film met de titel ‘Van oorsprong tot genieten’ is te zien hoe de partners samenwerken aan de hand van deze bijzondere methode. De naam van de Stichting Veldleeuwerik is verbonden aan een vogel voor wie het boerenland de afgelopen decennia steeds minder leefbaar is geworden. Vermindering van biodiversiteit en de beperking van goede broedplekken door intensief bodemgebruik zijn daar mede debet aan. Duurzame akkerbouw waarin onder andere aandacht is voor biodiversiteit, gewasbescherming en bodemvruchtbaarheid, schept de noodzakelijke voorwaarden voor de voedselvoorziening nu en in de toekomst.

Robert Schilder van Bejo: “Voor Bejo is verduurzaming een natuurlijk onderdeel van ons beleid. Een gezonde bodem, die ook op de lange termijn in topconditie blijft, vormt de basis voor de ontwikkeling van de onderneming. Zowel Bejo als HAK zien deze samenwerking in de keten als dé manier om duurzaamheid te vergroten en de teelt van een hoogwaardig product op de langere termijn mogelijk te maken. Het Veldleeuwerik systeem past helemaal bij onze visie. Het implementeren ervan was dan ook een logische keuze voor ons. Met partner Jaap Lodders wisselen we kennis en ervaring uit en geven zo concreet invulling aan de verduurzaming van de teelt van rode kool”.

HAK past de Veldleeuwerik methode onder andere toe door middel van de oogstkalender en de teeltgebieden. Samen met de Stichting Veldleeuwerik worden ketens ingericht. Naast de keten die er is nu is met Bejo en Jaap Lodders voor rode kool, heeft HAK bijvoorbeeld ook een keten met Limagrain en CZAV voor Hollandse bruine bonen. Timo Hoogeboom van HAK licht toe: “Vrijwel al onze groenten worden in een straal van rondom Giessen geteeld. De rode kool groeit bijvoorbeeld op nog geen tien kilometer van onze fabriek. Onze sperziebonen oogsten we in Noord-Brabant en de bruine bonen komen uit Zeeland. We willen onze oogstproducten zoveel mogelijk van dichtbij halen, want dan weten we niet alleen zeker dat ze de juiste aandacht krijgen; ze smaken dan ook het beste en behouden het meest hun voedingswaarde. En dat proeft de consument.”

Over de Veldleeuwerik methode

Sinds 2003 werken groepen telers aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering volgens de Veldleeuwerik aanpak. Naast HAK hebben veel grote bedrijven en zogenoemde ketenpartners de methode omarmd om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. De deelnemers starten met het opstellen van een eigen duurzaamheidsplan aan de hand van 10 indicatoren, waaronder bodemvruchtbaarheid, gewasbescherming en biodiversiteit. De teler bespreekt het plan met collega telers en wordt begeleid door een adviseur van de stichting Veldleeuwerik. Meer informatie over de stichting en de partners is te vinden op www.veldleeuwerik.nl.