On the way to PlanetProof

Minimaal 85% van de groenten en peulvruchten van HAK zijn in 2021 gecertificeerd met het onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk On the way to PlanetProof. We zijn binnen de categorie vers verwerkte groenten het eerste bedrijf dat dit topkeurmerk mag voeren. Daar zijn we natuurlijk erg trots op, want het verkrijgen van dit keurmerk is niet niks. Het vraagt om een intensieve samenwerking met onze telers en heeft invloed op de processen in onze fabriek, de ontwikkeling van producten, verpakkingen én de samenwerking met onze distributiepartners.


Wat is On the way to PlanetProof?

Het On the way to PlanetProof keurmerk van SMK (Stichting Milieukeur) is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk die bewijst (‘proof’) dat jij als consument een product koopt dat duurzamer is geteeld en geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu en klimaat. Het topkeurmerk wordt alleen toegekend aan boeren, tuinders en producenten die op deze duurzame wijze telen, produceren en verwerken en moeten aan verschillende strenge bovenwettelijke eisen voldoen. Al deze eisen worden gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen. Het is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to..’). De kracht van dit keurmerk is dat het breed is opgezet en uitgaat van duurzaamheid in alle schakels van de keten; van grond tot mond.

Bovenwettelijke eisen

Om aan de strenge eisen van het On the way to PlanetProof certificatieschema te kunnen voldoen moeten telers aan 36 eisen voldoen en in onderdelen van het teeltproces aanpassingen doorvoeren. Dat gaat vooral om verbetering van de bodemvruchtbaarheid, de inzet van minder en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen en het zoveel mogelijk mechanisch bestrijden van onkruid. Maar ook ten aanzien van zaken als goed waterbeheer en het bevorderen van de biodiversiteit in en om het areaal, stelt On the way to PlanetProof aanvullende eisen.

Extra compensatie voor de teler

Onze telers die volgens de On the way to PlanetProof criteria werken, en zo investeren in een duurzamere teelt, worden extra beloond. Wij waarderen ze namelijk enorm voor de duurzaamheidsinspanning die zij moeten leveren. Zo worden de extra kosten die zij maken om volgens de criteria te telen volledig gecompenseerd. Deze meerkosten verschillen vaak per gewas.

Voordelen van PlanetProof-producten

Als jij voortaan een ‘On the way to PlanetProof’ gecertificeerd product van HAK koopt, weet je vanaf nu dat de inhoud duurzamer geteeld is en de milieu-impact positiever is.

Dat wil zeggen: minder stikstof en fosfaat door beperking van mestgebruik, een gezondere en meer vruchtbare bodem. beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, schoner oppervlaktewater, meer nuttige insecten en vogels op het land, die als natuurlijke vijanden van ongedierte bijdragen aan een gezond gewas. Daarnaast leiden de stimuleringsmaatregelen van de On the way to PlanetProof teelt tot een lager energie- en waterverbruik.

Wil je meer weten over On the way to PlanetProof en de criteria waaraan onze telers minimaal moeten voldoen? kijk dan op: https://www.planetproof.eu/